De echte oorzaak van slaapproblemen

We slapen om ons bewustzijn met haar gevoelens, gedachten en gedrag, rust te geven en daardoor te laten herstellen.
Als we slapen regeert en reageert ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn is dus ‘wakker‘ om over ons te waken en ons te beschermen.
Onder narcose of in een diep coma slaapt ook dit onderbewustzijn.

Tijdens onze slaap verwerkt ons onderbewustzijn ons verleden, heden en onze toekomst.Is ons onderbewustzijn tevreden over ons leven, voldaan over ons doen en laten en gelukkig met onze keuzes en besluiten, dan is dat onderbewustzijn in onze slaap s’ nachts rustig en ontspannen.
Maakt het onderbewustzijn zich ongerust over ons, dan zal zich dit uiten door onrust in het slaapbrein.
Ons onderbewuste is dan gespannen en dat verstoort de nachtrust.

De essentie van slaapproblemen is dus zo goed als altijd een basale onrust van het slaapbrein, die veroorzaakt wordt omdat ons onderbewuste zich ongerust maakt over leven en welzijn van de wakkere slaper.

Top