De behandeling en begeleiding van de slechte slaper

Middels gesprekken wordt onderzocht en achterhaald wat de oorzaak is van het slechte slapen.

Enerzijds kan dat gelegen zijn in het dagelijkse gedrag van de slechte slaper. Als deze in zijn doen en laten voortdurend oneigenlijk gedrag vertoont, zichzelf continue saboteert of steeds weer zijn valse zelf laat acteren, wordt middels cognitieve gedragstherapie of via de RET ( Rational Emotive Therapy) of via NLP technieken gedragsverandering bewerkstelligt. Anderzijds kan de slechte slaper in zijn bestaan inhoudelijk verkeerde, foute, minder eigenlijke keuzes maken. Dit vindt voornamelijk plaats in één of meerdere van de Wezenlijke W’s van het leven: Wonen – Werk – Wederhelft of de dimensies die daarmee te maken hebben. Een gemaakte keuze op basis van oneigenlijke criteria, overtuigingen of denkbeelden kan leiden tot lijden in één of meerdere van de genoemde W’s.

Middels begeleiding die methodieken gebruikt uit de EMDR, de geleide hypnose, de lucide dromen en opnieuw NLP wordt met de slechte slaper de oorzaak van zijn onrust en zijn slaapprobleem gevonden en uiteraard ook opgelost.

In mijn optiek bestaat weten uit een combinatie van intuïtie en ratio. Daaruit vloeit het weetgevoel voort. Het weetgevoel is het gevoel dat weet wat goed voor ons is. Dit gevoel zetelt in het kernbrein dat zich aan het uiteinde in ons achterhoofd bevindt. Met de bovengenoemde technieken en methodes komen wij er achter at uiteindelijk onze echte verlangens, behoeftes en wensen zijn. Zodra we weten wat we willen en wensen, worden er strategieën, handvatten en middelen aangereikt om ie te realiseren.

Top