Casus

Bert is bloemist. Hij werkt in een winkel, heeft drie kleine kinderen en is getrouwd met Saar.
Bert is heel creatief, maakt deel uit van een prettig team en vind zijn werk zeer zinvol.
Toch heeft hij twee pittige problemen. Hij is serieverslaafd en hij slaapt slecht. Dat houdt bij hem in moeizaam inslapen, regelmatig tussendoor onrustig wakker worden en vermoeid opstaan.

Vaak zit er achter een verslaving een dieper liggend probleem. Bovendien hebben verslaafden vaak problemen gehad in de jeugd. Verslaafden met hun dwangmatigheden zijn in hun jeugd vaak ‘ slaaf’, slachtoffer geweest van hun ouders of hun ouderlijk milieu en zijn vaak gedwongen een rol te vervullen, die zij eigenlijk , gezien hun leeftijd niet aan konden. Denk in dit verband aan het geparentificeerde kind, dat een kind is die in het stamgezin de ouderrol moest vervullen en vooral psychisch en gevoelsmatig de zorg had voor de ouder(s) en/of de andere gezinskinderen.

Ook Bert kende die positie in zijn stamgezin met een afwezige vader en een zwakke moeder.
Onder de huidige problemen van Bert zaten drie interne conflicten:
+ zijn relatie met Saar was op een dood spoor beland. Geen persoonlijke communicatie meer, geen quality time meer met elkaar en de intimiteit was ver te zoeken.
+ zijn drie jonge kinderen, kleuter, peuter en baby ervaarde Bert meer als last dan als lust. Met als gevolg dat de verzorging hoofdzakelijk een taak van Saar was geworden en met een nog groter gevolg, dat hij nauwelijks een gevoelsband met zijn kinderen had.
+ zijn vrije tijd bracht hij zittend en zappend door. Zowel van het ene naar het andere apparaat en van het ene naar het andere programma.

Kortom genoeg redenen om de ongerustheid over zichzelf en de daaruit voortvloeiende slaapproblemen te verklaren.

De Oplossing
+ Saar en Bert gingen bewust weer oog en oor voor elkaar hebben met geagendeerde quality time.
+ Bert ging actief spreken en spelen met zijn kinderen en ze ook mede verzorgen.
+ Bert ging 2x per week fietsen in de sportschool en 1x per week met een maat buiten mountainbiken. Fietsen was in zijn vrijgezellentijd zijn lust en zijn leven.

Binnen een maand tijd verdwenen zijn problemen, zowel wat betreft zijn slaap als zijn verslaving. En…Bert voelde zich weer levenslustig in plaats van lusteloos.

Conclusie
De essentie van slaapproblemen en belaste nachtelijke lichaamstaal, bijvoorbeeld apneu, komt altijd voort uit een intern conflict binnenin de patiënt of cliënt.

Nachtelijke lichaamstaal
Onderdeel van slaapproblematiek kunnen bepaalde vormen van nachtelijke lichaamstaal zijn.
Nachtelijke lichaamstaal manifesteert zich verbaal of non verbaal en wordt geregisseerd vanuit het onderbewuste.
Roepen, praten, schreeuwen etc. zijn verbale uitingen. Non verbaal gaat via bepaalde lichaamsbewegingen: slaan, schoppen, slaapwandelen, knarsetanden, kaakklemmen, verkrampt liggen en het al eerder beschreven apneu.
Ook nachtelijke lichaamstaal bestaat uit onbewuste bewuste uitingen met als doel de slaper te informeren over de kwaliteit van zijn alledaagse doen en laten.
Ik licht er één bekende vorm van nachtelijke lichaamstaal uit om de betekenis ervan toe te lichten: knarsetanden.
De knarsetander knarsetandt in zijn slaap.
Hij zelf slaapt gewoon door, maar voor de medeslaper is het een zeer irritant geluid, alsof er met een mes over een bord gekrast wordt.
De knarsetander krijgt van de tandarts te horen dat zijn gebit vervroegd aan het slijten is.
In het algemeen schrijft de tandarts of de kaakchirurg een bitje voor de nacht voor.
Dus wederom symptoombestrijding, terwijl het natuurlijk beter en gezonder is om de oorzaak van het tandenknarsen op te lossen.

Top